Zdravotnická termodiagnostika

Výzkumné téma NTC ZČU a FZS ZČU v Plzni

Hledáme dobrovolníky na měření tělesné teploty

Za kolik zvládneš
z -20 na 36 °C?

O výzkumném tématu

Termodiagnostika se využívá ve zdravotnictví a medicíně řadu let. Měření tělesné teploty dotykovými nebo bezkontaktními teploměry je jednou ze základních metod hodnocení zdravotního stavu. Použití termografie v tomto oboru přináší nové možnosti, protože termokamery zobrazují rozložení teploty měřené osoby.

Odborníci na termodiagnostiku z výzkumného centra NTC Západočeské univerzity v Plzni, motivováni naléhavou situací spojenou s šířením pandemie COVID-19, se spojili se zdravotníky z Fakulty zdravotnických studií s cílem komplexně řešit aktuální úkoly. Jedná se například o spolehlivou identifikaci osob se zvýšenou tělesnou teplotou na vstupech do škol, úřadů a firem, o využití termokamer složkami integrovaného záchranného systému pro účely predikce a monitorování průběhu epidemie, o využití termokamer v nemocnicích při diagnostice a péči o pacienty.

Zajímavé výsledky prováděného výzkumu si nenecháváme pro sebe. Jsou určeny všem zájemcům o jejich využití. Partnerem ve výzkumně-vzdělávací spolupráci je proto i Techmania Science Center v Plzni, kde se děti i dospělí mohou hravou formou seznámit s termokamerami a jejich praktickým použitím.


Aktuálně z našich sociálních sítí