Cíle

 • Poučit se z proběhlé epidemie COVID‐19 a připravit  řešení pro funkční systém spolehlivé termodiagnostiky osob v  ČR pro budoucí epidemické hrozby projevující se zvýšenou teplotou nakažených.
 • Prakticky ověřit hypotézu přesnějšího zjištění vnitřní teploty měřené osoby, která přichází z vnějšího teplejšího/studenějšího prostředí, pomocí termokamery se sofistikovanějším vyhodnocením rozložení teplotního pole.
 • Prakticky ověřit hypotézu včasnější diagnostiky začínající epidemie a monitorování jejího průběhu pomocí  termokamer s pokročilým zpracováním časové řady termogramů velkého počtu osob. 
 • Zpracovat metodiku použití termografických diagnostických prostředků v době „míru“, při začínající epidemii, při probíhající plošné epidemii a při lokálních ohniscích nákazy.
 • Předat informace o nových možnostech využití termokamerových systémů složkám integrovaného záchranného systému a vyškolit je pro efektivnější a účinnější zajištění jejich úkolů  nejen v době  epidemie.
 • Seznámit s výsledky výzkumu a vývoje odbornou i širokou veřejnost a zajistit tím širší uplatnění výsledků  projektu, posílení spolupráce se složkami integrovaného záchranného systému a docílit zvýšení úrovně bezpečnosti státu a občanů v případě epidemických hrozeb v budoucnu.

Proč to děláme?

 • Protože chceme, aby instalované termokamery správně měřily. Častokrát jsou totiž používána zařízení s nevhodnými technickými parametry anebo jsou systémy s vhodnými parametry používány nevhodným způsobem.
 • Protože chceme, aby vznikla metodika pro měření termokamerami, která by odpovídala potřebám měřit osoby přicházející z vnějšího prostředí (nevytemperované osoby). Existující česká norma ČSN EN IEC 80601-2-59 tyto potřeby neřeší.
 • Protože chceme připravit  řešení pro funkční systém spolehlivé termodiagnostiky osob v  ČR pro bravurnější zvládnutí budoucích epidemických hrozeb projevujících se zvýšenou teplotou nakažených.
 • Protože chceme pomoci integrovaným složkám záchranného systému v jejich práci, aby mohly fungovat efektivněji a účinněji nejen v době pandemie.
 • Protože chceme šířit znalosti a vzdělávat veřejnost, která se pak v oblasti této problematiky bude správně rozhodovat.

Pro koho to děláme?

 • Veřejnost ( její lepší ochranu)
 • Složky integrovaného záchranného systému (krajské hygienické stanice, záchranné služby, hasiči, policie….)
 • Další uživatele a majitele měřících systémů (spolehlivější zařízení, nezávislé informace k nákupu technického vybavení…)
 • Seriózní výrobce měřících systémů (ověření základní funkcí, vzdělaní zákazníci…)
 • Vědeckou komunitu (nové možnosti přesnějšího určení teploty, nové možnosti monitorování)
 • Západočeskou univerzitu (uplatnění výsledků v praxi, reference, zvýšení know-how, splnění role společenské odpovědnosti, nové kontakty…)
 • Techmanii Science Centre (nové a praktické zkušenosti s výzkumem, edukativní expozice, publicita, popularizace vědeckých výsledků …)