Projekty

Aktuální projekty

BETERKA – Bezpečnostní výzkum pro účinné využití termokamer v
případě epidemických hrozeb a krizových situací (kód projektu: VI04000029)

Poskytovatel: MINISTERSTVO VNITRA

Program: VI – Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 až 2022

Veřejná soutěž: Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 až 2022 – 4. veřejná soutěž

Doba řešení: 01/2021 – 12/2022

Projekt je zaměřen na výzkum termodiagnostických metod s využitím termokamer jako nástrojů pro bezkontaktní a rychlé určení osob se zvýšenou teplotou a současně nástrojů pro efektivní zajištění bezpečnosti státu a jeho občanů a zvládání krizových situací a epidemických hrozeb. V rámci výzkumné části budou vědci hledat řešení vedoucí ke spolehlivější identifikaci osob s projevy zvýšené tělesné teploty, tedy potenciálně nakažených, zaměří se na statistický sběr dat, který by mohl pomoci s monitoringem epidemií projevujících se horečnatými stavy. Vedlejším výzkumným cílem projektu jsou pak další možnosti využití termokamer pro efektivnější a účinnější zajištění úkolů IZS nejen v době epidemie. Součástí projektu jsou vedle vlastního výzkumu i široké aktivity vzdělávání a popularizace.


Ukončené projekty

BETECH – Bezpečnost termovizní technikou

Poskytovatel: Západočeské univerzita, Nové technologie – výzkumné centrum, ZČU

Doba řešení: 03/2020 – 12/2020

Výzkumný tým z NTC, s bohatými zkušenostmi z oblasti termodiagnostiky, se spojil s odborníky z Fakulty zdravotnických studií, který zaštítil zdravotnickou část projektu, týkající se především kontaktního měření teplot lidí, správné práce s ochrannými pomůckami apod. Výsledkem bylo laboratorní ověření nových způsobů, jak pomocí termokamer přesněji měřit teplotu osob a jak je využít pro monitorování epidemie. Projekt rovněž nastartoval dlouhodobější a koncepční spolupráci na poli VaV mezi ZČU a Techmánia Science centre v oblasti zdravotnické termodiagnostiky a díky němu bylo úspěšně zažádáno o účelové financování z národních prostředků ČR (následný projekt BETERKA). Byla připravena technická řešení s termokamerami pro využití zúčastněných subjektů pro výzkum, vzdělávání, propagaci i zajištění bezpečnosti návštěvníků TSC. Vznikl Rychlokurz zdravotnické termodiagnostiky pro začátečníky, akreditovaný radou Celoživotního a distančního vzdělávání ZČU. Nezanedbatelným přínosem bylo i šíření informací o termodiagnostice prostřednictvím tisku, rozhlasu a sociálních médií.