Partneři

HLEDÁME DALŠÍ PARTNERY PRO NÁŠ VÝZKUM!

Pokud máte zájem zapojit sedo našehovýzkumu, ať už tím, že bychom u vás prováděli měření teploty osob pro statistické účely, nebo potřebujete vylepšit stávající termokamerové systémy a související poradenství, neváhejte nás kontaktovat.

Výzkumný tým Infračervené technologie z výzkumného pracoviště NTC ZČU v Plzni přináší více než 20 let zkušeností z oblasti termovizního měření.

NTC ZČU zajišťuje technickou stránku výzkumu a administrativu projektu BETERKA.

ntc.zcu.cz

Fakulta zdravotnických studií ZČU přináší fundovaný anatomický pohled, stejně tak jako znalost provozních problémů a požadavků jedné z hlavních skupin IZS – záchranného systému.

Pedagogové i studenti FZS ZČU zajišťují zdravotnickou stránku výzkumu a podílejí se na předávání výsledku výzkumu do zdravotnické komunity.

fzs.zcu.cz

Techmania Science Center o.p.s. přináší mnohaleté zkušenosti s popularizací výzkumu. Jakožto vyhledávaná návštěvnická destinace také umožní možnost zapojení veřejnosti do sběru dat.

Pracovníci Techmanie spolupracují na popularizaci vědeckých zjištění a tvorbě výukových expozic vysvětlujících podstatu a využití termokamer v praxi.

techmania.cz


Odborní garanti

prof. Ing. Milan Honner, PhD.

Zástupce ředitele pro odbornou činnost NTC, vedoucí týmu Infračervené technologie a vedoucí odborné skupiny termodiagnostiky Asociace technických diagnostiků ČR.

Profesní kariéra zaměřena na aplikovaný výzkum IR technologií.


Cítím velkou společenskou odpovědnost za stav, kdy nainstalované termokamery poskytují pouze iluzi bezpečí a přitom by mohly být významným a spolehlivým nástrojem pro boj s epidemiemi typu SARS, MERS, apod.

prof. Ing. Milan Honner, PhD.
– NTC ZČU

prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.

Vedoucím Ústavu epidemiologie Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy v Praze, bývalý dlouholetý vedoucí odboru protiepidemického Krajské hygienické stanice v Plzni.

Těžiště odborné práce zaměřeno na epidemiologii .